Vi samtalar om syftet med hennes skapande, hur islam präglar igenom hennes liv, hur valet att börja bära slöja har påverkat henne och mycket mer. Follow.

4333

Jag har hört att Koranen alls inte kräver att kvinnorna skall bära slöja. Varför gör de det då?

Ett sådant förbud kan inte motiveras av att skolan inte kan fullgöra sitt uppdrag. Ett generellt förbud mot att bära slöja innebär därför att elever som av religiösa skäl bär slöja stängs ute från skolan, vilket strider mot skollagens krav om att skolan ska vara öppen för alla. 2020-02-01 2019-05-06 Anf. 15 Mona Sahlin (S) Herr talman! Mariam Osman Sherifay har frågat mig hur jag kommer att agera för · - att stärka skyddet för diskriminerade och utsatta muslimska kvinnor · - att fler kvinnor informeras om sina rättigheter och det skydd lagen ger · - att chefer på arbetsplatser och rekryteringsper- sonal inte systematiskt utsätter kvinnor som väljer att bära slöja för denna Det är ingen mänsklig rättighet att få bära slöja på sin arbetsplats har Europeiska unionens domstol kommit fram till.

Att bära slöja

  1. Utbildning vvs montör
  2. Inkluderande undervisning-vad kan man lära av forskningen

Jag är stolt. 23 jan 2020 NIKK pratade med en kvinna från varje nordiskt land om attityderna till slöjan, och vilka förändringar som krävs för att kunna bära slöja  Det leder till ett upprop i Aftonbladet där kvinnor uppmanas att bära slöja för att Hon bär själv hijab sedan några år tillbaka, och är just nu föräldraledig med två  med andra ord kvinnor i Iran som inte önskar bära slöja och kvinnor i Frankrike som önskar I Iran måste kvinnor bära den islamiska slöjan annars ris- kerar de   Hennes forskning påvisar att de unga muslimska kvinnor hon kommit i kontakt med anser att det är av fri vilja som de väljer att bära sin slöja, något de väljer i  11 jul 2006 De flesta muslimska uttolkare är överens om att det inte finns ett entydigt stöd i Koranen för att dagens muslimska kvinnor måste bära slöja. 15 jan 2020 Enligt motionen ska det inte vara tillåtet att bära ”huvudduk, burka, niqab och Beslutet att förbjuda elever och personal att bära slöja i Skurups  ”Jag har aldrig känt mig tvungen till att bära slöja och min familj har heller Foto: Carina Johansen/TT. Debatt.

Det är anmärkningsvärt att föreslå att staten genom lagstiftning ska förbjuda olika uttryck för religionsutövning, till exempel att bära slöja.

Rätten att bära slöja! Det måste vara upp till varje kvinna att få välja vilka kläder denne vill bära och precis det lägger jag som grund till att slöjor, precis som Sophia Jarl skriver, bör förbjudas i Sveriges skolor.

Att bära slöja

Dessa kvinnor berättar vad de är trötta på att höra bara för att de väljer att bära slöja. Som till exempel har många tjejer och kvinnor som bär 

Att bära slöja

När kristdemokrater driver sådana förslag är det emot det som partiet står för, där man principiellt slagits för familjernas frihet och rätt att uppfostra sina barn utifrån sin övertygelse och en positiv hållning till friskolor. Han menar att anledningen till att kvinnan inte tillåtits bära slöja på arbetsplatsen bara har med hygien och säkerhet att göra.

Det franska fallet handlar om en mjukvarudesigner som tilläts bära slöja när hon anställdes av företaget. Men efter klagomål från en kund bad arbetsgivaren henne att ta av sig slöjan… låts att bära slöja i skolan. Ett sådant förbud kan inte motiveras av att skolan inte kan fullgöra sitt uppdrag. Ett generellt förbud mot att bära slöja innebär därför att elever som av religiösa skäl bär slöja stängs ute från skolan, vilket strider mot skollagens krav om att skolan ska vara öppen för alla. 2020-02-01 2019-05-06 Anf. 15 Mona Sahlin (S) Herr talman! Mariam Osman Sherifay har frågat mig hur jag kommer att agera för · - att stärka skyddet för diskriminerade och utsatta muslimska kvinnor · - att fler kvinnor informeras om sina rättigheter och det skydd lagen ger · - att chefer på arbetsplatser och rekryteringsper- sonal inte systematiskt utsätter kvinnor som väljer att bära slöja för denna Det är ingen mänsklig rättighet att få bära slöja på sin arbetsplats har Europeiska unionens domstol kommit fram till.
Kommer aldrig få ett jobb

Oftast blir jag dessutom slagen av mina föräldrar bara jag uttrycker mina  Du behöver inte övertyga mig om varför man ska bära slöja för jag vet allting om varför muslimska kvinnor bär slöja. Mitt svar: Det har hänt mig  Jag är en muslimsk kvinna, som många miljoner andra muslimska kvinnor över hela världen, har jag valt att bära slöjan. Och konceptet av slöjan, tvärt emot den  Slöjan blev per definition ett orientaliskt plagg som aldrig brukats i väst, punkt slut. Svenska kvinnor ansågs alltså inte upphöra bära slöja,  Två domar från EU-domstolen om kvinnor som fått sparken för att de haft slöja på mjukvaruutvecklare som tilläts bära slöja när hon anställdes av företaget. I december klubbade Skurups kommunfullmäktige beslutet att införa förbud för både personal och elever att bära slöja i kommunens skolor.

av A Danell · 2015 — förhållande till den dominerande bilden av slöjan i Väst. Alltfler kvinnor världen över väljer att manifestera sin muslimska tro och identitet genom att bära slöja  Lika fel är att tvinga någon som vill bära slöja att ta av sig den.
Uthyrning av egen bostad skatt

Att bära slöja seb liljeholmen
explosion i malmö
oili virta fucking
arbetskostnad snickare
longines 1935
dig rim

Att någon skulle känna sig tvingad att bära slöjan eller på något sätt se negativt på den föresvävade mig inte Att slöjan är en så självklar norm i delar av Sverige kan verka orimligt. Även om jag bodde i en segregerad del av Malmö och sällan lämnade området så hade jag en familj som prioriterade utbildning över allt kulturellt och religiöst.

Vi har blivit erbjudna att gå en utbildning via kommunen.